CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
vi en
menu
  • Banner 1 trang chủ

Sức mạnh của NamHà Pharma được gói trọn trong chứ Tín. Đó là Uy tín trong việc đảm bảo cam kết sản xuất có chất lượng, uy tín với Quý Khách hàng, nhà phân phối và bản thân với đội ngũ nhân lực cấu thành nên NamHa Pharma.

Ông Dương Thanh Bình

Chủ tịch HĐQT

Banner home 2
Thành tựu đạt được

Thành tựu đạt được

Với quá trình lao động và sáng tạo một cách nghiêm túc dựa trên quyền lợi của khách hàng và nhưng người tiêu dùng, sau một thời gian dài hoạt động trên thị trường chúng tôi đã có vị thế nhất định và đạt được những giải thường uy tín dựa trên sự tin tưởng của khách hàng dành cho chúng tôi.

Liên hệDược phẩm Nam Hà

Trụ sở văn phòng: 415 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định

Số điện thoại: (0228) 3649408 - Fax: (0228) 3644650

Email: info@namhapharma.com