Giải thưởng

Giải thưởng

Giải thưởng - Chứng nhận

Giải thưởng

2020

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

Giải thưởng

2020

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

Giải thưởng

2020

TOP 5 CÔNG TY
ĐÔNG DƯỢC VIỆT NAM UY TÍN

Giải thưởng

2020

TOP 5 CÔNG TY
ĐÔNG DƯỢC VIỆT NAM UY TÍN

Giải thưởng

2014 - 2020

TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM 7 NĂM LIÊN TIẾP

Giải thưởng

2014 - 2020

TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM 7 NĂM LIÊN TIẾP

Giải thưởng

2017 - 2020

GIẢI VÀNG
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Giải thưởng

2017 - 2020

GIẢI VÀNG
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Giải thưởng

2015

GIẢI THƯỞNG
NGÔI SAO THUỐC VIỆT

Giải thưởng

2015

GIẢI THƯỞNG
NGÔI SAO THUỐC VIỆT

Giải thưởng

2000, 2020

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

Giải thưởng

2000, 2020

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

Giải thưởng

2020

20 NĂM LIÊN TIẾP ĐẠT DANH HIỆU HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

Giải thưởng

2020

20 NĂM LIÊN TIẾP ĐẠT DANH HIỆU HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

Giải thưởng

2021

GIẢI THƯỞNG
SAO VÀNG ĐẤT VIỆT

Giải thưởng

2021

GIẢI THƯỞNG
SAO VÀNG ĐẤT VIỆT

Giải thưởng

1967, 1986

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

Giải thưởng

1967, 1986

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

Tìm kiếm