hệ thống phân phối

Tỉnh/Thành Phố
Quận/Huyện

Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ : 208 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

ĐT : 0236 740234

Fax: 0236 740233