Hành trình 60 năm vì sức khỏe cộng đồng của Dược Nam Hà

Là một doanh nghiệp dược phẩm lâu đời tại Việt Nam, Dược Nam Hà hiểu rõ trách nhiệm của mình với sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi luôn nỗ lực mang lại chất lượng cao nhất trong từng sản phẩm và mong muốn trở thành người đồng hành trong hành trình sức khỏe của bạn.

Dược Nam Hà chung tay cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam năm 2023 03/11/2023

Dược Nam Hà chung tay cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam năm 2023

Phát huy truyền thống nhân văn, ngày 02/11/2023, tại Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà đã trao tặng các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ đến Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam với mong muốn giúp đỡ và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh […]

Xem thêm Dược Nam Hà chung tay cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam năm 2023

những Hình ảnh nổi bật

Tìm kiếm