Tuyển dụng

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà (Namhapharma) là một trong những doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu của Việt Nam, đến nay đã có 7 dây truyền sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, với doanh số hàng năm gần 1.000 tỷ VNĐ; hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO-9001: 2008.

Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho việc phát triển SXKD, Công ty hiện đang tuyển dụng những vị trí như sau:

  • 02 Thanh tra viên
  • 02 Nhân viên Nghiên cứu phát triển

Để biết thêm chi tiết vui lòng xem trang con.

 

                                              CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ