Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn – Sứ mệnh
Tầm nhìn – Sứ mệnh
Tầm nhìn – Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tại Dược Nam Hà, mọi hoạt động đều được vận hành trên 3 giá trị cốt lõi, tạo nền tảng chuẩn mực điều phối mọi hành vi trong tổ chức. Bao gồm:

Sự liêm chính
Tập trung vào khách hàng
Con người lao động

Chân thành, ngay thẳng, trung thực, biết giữ lời hứa và minh bạch. Quang minh chính đại, thẳng thắn và đứng đắn.

Đặt nhu cầu khách hàng lên hàng đầu, tập trung, đáp ứng và làm hài lòng khách hàng.

 

Đặt con người làm trọng tâm. Công ty trọng dụng nhân lực dựa trên năng lực, sự tôn trọng và phát huy tối đa tiềm năng từng con người.

Tầm nhìn – Sứ mệnh
Tầm nhìn – Sứ mệnh
Tầm nhìn – Sứ mệnh Tầm nhìn – Sứ mệnh
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Cam kết
Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn

Xây dựng và phát triển Hệ sinh thái Y Dược hoàn thiện và bền vững.

 

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Sứ mệnh

Cống hiến hết khả năng, tâm huyết và sức lực để đạt được vị thế DOANH NGHIỆP DẪN ĐẦU về sản xuất và cung ứng các sản phẩm và dịch vụ điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người, đem lại lợi ích cao nhất đến Bệnh nhân, Khách hàng, Nhà đầu tư, Đối tác và Cộng đồng.

 

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Cam kết

Chúng tôi cam kết luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần thượng tôn pháp luật.

Đồng thời, cam kết không ngừng cải tiến công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, mang đến những sản phẩm tốt nhất, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Tầm nhìn – Sứ mệnh
Tầm nhìn – Sứ mệnh
Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tìm kiếm