Hành trình 60 năm vì sức khỏe cộng đồng của Dược Nam Hà

Là một doanh nghiệp dược phẩm lâu đời tại Việt Nam, Dược Nam Hà hiểu rõ trách nhiệm của mình với sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi luôn nỗ lực mang lại chất lượng cao nhất trong từng sản phẩm và mong muốn trở thành người đồng hành trong hành trình sức khỏe của bạn.

Đồng hành, hợp tác và phát triển
cùng Dược Nam Hà

Tổng đài:

18001155

Điện thoại:

(0228) 3649408 (0228) 3644650

Địa chỉ:

415 Hàn Thuyên, P.Vị Xuyên, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

Liên hệ hợp tác

Tìm kiếm