Sản phẩm tiêu biểu
An Đường Khang Nam Hà

An Đường Khang Nam Hà có tác dụng hỗ trợ hạ đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do đái tháo đường.

Scilin R

Thuốc có tác dụng hạ đường huyết trong vòng 30phút, hiệu quả tối đa đạt được sau 1 – 3 giờ tiêm. Tác dụng thuốc được kéo dài trong 8h và tùy liều lượng tiêm.

Scilin N

Thuốc có tác dụng hạ đường huyết trong vòng 1 giờ , hiệu quả tối đa đạt được sau 3- 10 giờ tiêm . Tác dụng thuốc được kéo dài trong 24h.

Scilin M30

Thuốc có tác dụng hạ đường huyết trong vòng 30 phút, hiệu quả tối đa đạt được sau 2- 8 giờ tiêm. Tác dụng thuốc được kéo dài trong 24h .

Scilin M30

Sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Publilius Syrus - Y sĩ Latin

Tìm Kiếm