Môi trường tươi xanh

Là thương hiệu uy tín suốt 60 năm qua, Dược Nam Hà luôn duy trì mục tiêu phát triển bền vững dựa trên 4 tiêu chí chiến lược

Tại Dược Nam Hà, chúng tôi luôn nghiêm túc đánh giá các tác động lên môi trường. Chúng tôi đảm bảo các nhà máy sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, áp dụng các biện pháp xử lý chất thải và sử dụng tài nguyên bền vững.

nguồn dược liệu
Tiêu Chuẩn

Nhằm thực hiện hoá chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo nguồn cung dược liệu sạch và từng bước vươn ra thị trường quốc tế, Dược Nam Hà đã chủ động đầu tư xây dựng và phát triển bền vững nguồn dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO, đảm bảo 3 “Không”:

– Không thuốc trừ sâu

– Không hóa chất bảo quản

– Không chất kích thích tăng trưởng

Cam kết bền vững

Các loại dược liệu được trồng trong môi trường sống đúng chuẩn, tuân thủ các yêu cầu về thổ nhưỡng, nhiệt độ, nguồn nước, phân bón, độ ô nhiễm… Chúng tôi đề cao việc sử dụng tài nguyên bền vững và không gây hại cho môi trường xung quanh nhà máy cũng như khu vực trồng dược liệu.

Định hướng phát triển

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng vùng trồng đạt tiêu chuẩn, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm cũng như góp phần bảo tồn nguồn dược liệu quý của Việt Nam.

Những Tin Tức nổi
bật khác

#Môi trường tươi xanh - #Phát triển con người - #Sức khỏe con người - #Tin tức - Sự kiện - #Trách nhiệm xã hội -

RA MẮT BỘ 3 SẢN PHẨM BỔ PHẾ NAM HÀ XC HỖ TRỢ GIẢM HO, TĂNG CƯỜNG BỔ PHỔI

Tìm kiếm