Dược Nam Hà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Dược Nam Hà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Dược Nam Hà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Dược Nam Hà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202414/06/2024

Sáng ngày 14/06/2024, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ). Tham dự Đại hội có đầy đủ các thành viên trong HĐQT, Ban Điều hành, Ban kiểm soát cùng các đại biểu đại diện cổ đông của Công ty.

Trong chương trình làm việc, Đại hội đã nghe và thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Báo cáo tại Đại hội, Tổng Giám đốc Dược Nam Hà cho biết, trong năm 2023, Dược Nam Hà phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp kịp thời, linh hoạt, hiệu quả cùng với sự nỗ lực, đoàn kết đồng lòng của toàn thể CBCNV, Dược Nam Hà đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể: Tổng doanh thu đạt 1.004 tỷ đồng; Tổng sản lượng sản xuất 628 triệu đơn vị sản phẩm; Lợi nhuận sau thuế 40 tỷ đồng.

Năm 2023, Dược Nam Hà được vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 5 công ty đông dược Việt nam uy tín, Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 10 doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả… và nhiều giải thưởng danh giá khác.

Tổng Giám đốc Dược Nam Hà báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Bước sang năm 2024, tiếp tục sẽ là một năm với nhiều thách thức, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của toàn thể HĐQT, Ban lãnh đạo và CBCNV, Tổng Giám đốc mong muốn Dược Nam Hà hiện thực hóa tầm nhìn và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận liên quan đến các báo cáo, tờ trình. Ban điều hành chia sẻ, giải đáp các thắc mắc trên tinh thần đảm bảo quyền lợi và lợi ích của cổ đông. Mục tiêu cuối cùng là hướng tới sự phát triển bền vững, khẳng định vị thế, thương hiệu Dược Nam Hà trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đại diện HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Tờ trình với sự nhất trí cao của các Cổ đông và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ngay sau Đại hội, HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty đã thống nhất triển khai các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ được giao sau Đại hội.

Cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội không chỉ nhìn lại những thành tựu và thách thức trong năm qua mà còn định hướng chiến lược phát triển cho Dược Nam Hà, đảm bảo sự phát triển bền vững và tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường trong nước & quốc tế.

Tổng đài: 18001155

Email: info@namhapharma.com

Điện thoại: 18001155
(0228) 3644650

Dược Nam Hà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Dược Nam Hà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202414/06/2024

#Tin tức - Sự kiện

Tìm kiếm