Tin cổ đông

Dược Nam Hà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 29/04/2023

Dược Nam Hà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 29/4/2023, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đặt ra mục tiêu tăng trưởng bền vững trong những năm tới. Năm 2022, Dược Nam Hà tập trung vào nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới; nâng cao chất lượng sản phẩm, […]

Xem thêm Dược Nam Hà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tìm kiếm