Tin cổ đông Archives - Nam Hà Pharma

Tin cổ đông

Dược Nam Hà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 14/06/2024

Dược Nam Hà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Sáng ngày 14/06/2024, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ). Tham dự Đại hội có đầy đủ các thành viên trong HĐQT, Ban Điều hành, Ban kiểm soát cùng các đại biểu đại diện cổ đông […]

Xem thêm Dược Nam Hà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Dược Nam Hà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 29/04/2023

Dược Nam Hà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 29/4/2023, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đặt ra mục tiêu tăng trưởng bền vững trong những năm tới. Năm 2022, Dược Nam Hà tập trung vào nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới; nâng cao chất lượng sản phẩm, […]

Xem thêm Dược Nam Hà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tìm kiếm