Dược Nam Hà tham dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế tỉnh Nam Định

Dược Nam Hà tham dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế tỉnh Nam Định

Dược Nam Hà tham dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế tỉnh Nam Định29/07/2023

Ngày 28/7/2023, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Nam Định đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà vinh dự có 10 Đại biểu ưu tú tham dự Đại hội.

Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, 100 đại biểu ưu tú, đại diện cho 2.735 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế Nam Định đã đến dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế tỉnh Nam Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn ngành Y tế Nam Định đã thực hiện tốt chức năng giám sát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của người lao động đầy đủ và kịp thời, các chế độ chính sách cho người lao động được đảm bảo; tích cực tổ chức phát động, đẩy mạnh các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ.

Đại hội Công đoàn ngành Y tế tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2023-2028

Hiện nay, Dược Nam Hà có tổng cộng 765 đoàn viên, BCH Công đoàn công ty đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đoàn viên công đoàn, người lao động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch BCH Công đoàn Dược Nam Hà cho biết: “Nhiệm kỳ qua BCH Công đoàn Dược Nam Hà luôn bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Nam Định vận động đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi thua góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị”.

Chủ tịch BCH Công đoàn Dược Nam Hà phát biểu tại Đại hội

Chủ tịch BCH Công đoàn Dược Nam Hà phát biểu tại Đại hội

Các Đại biểu của Dược Nam Hà sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ của mình, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết tích cực tham gia, đóng góp những ý kiến quý báu, thiết thực, có tính xây dựng cao góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của Dược Nam Hà trong nhiệm kỳ 2023–2028.

Các đồng chí trong BCH Công đoàn ngành Y tế tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu BCH Công đoàn ngành Y tế tỉnh Nam Định khóa XIV, nhiệm kỳ 2023–2028 gồm 13 đồng chí, trong đó có đồng chí Phạm Ngọc Quế – Chủ tịch BCH Công đoàn Dược Nam Hà. Đồng thời, Dược Nam Hà rất vinh dự có 2 đồng chí được cử đi tham dự Đại hội Công đoàn toàn tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tổng đài: 18001155

Email: info@namhapharma.com

Điện thoại: 18001155
(0228) 3644650

Dược Nam Hà tham dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế tỉnh Nam Định

Dược Nam Hà tham dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế tỉnh Nam Định29/07/2023

#Tin tức - Sự kiện

Tìm kiếm