DƯỢC NAM HÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

DƯỢC NAM HÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

DƯỢC NAM HÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG24/02/2022

Ngày 24/02/2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, số 423 Vũ Tông Phan – Hà Nội, Hội đồng Quản trị đã tổ chức buổi lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

Hội đồng Quản trị phát biểu trước khi trao quyết định bổ nhiệm

Tham dự và chủ trì có ông Dương Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cùng Trưởng các phòng ban và các đối tác chiến lược của Công ty.

Chủ tịch HĐQT trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Tại buổi lễ, ông Dương Thanh Bình thay mặt Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tom Thanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc và bà Văn Thị Linh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Bà Văn Thị Linh nhận quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Sau khi trao quyết định, Ban lãnh đạo gửi lời chúc mừng đến tân Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty, tin tưởng vào năng lực của các lãnh đạo cấp cao cùng sự chung sức, chung lòng của tập thể cán bộ công nhân viên, trong những năm tới Dược Nam Hà sẽ đạt được những thành tựu vượt bậc./.

Tổng đài: 18001155

Email: info@namhapharma.com

Điện thoại: 18001155
(0228) 3644650

DƯỢC NAM HÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

DƯỢC NAM HÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG24/02/2022

#Tin tức - Sự kiện

Tìm kiếm