CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
vi en
menu

Hệ thống phân phối

danh sách các cửa hàng của namha pharma

Liên hệDược phẩm Nam Hà

Trụ sở văn phòng: 415 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định

Số điện thoại: (0228) 3649408 - Fax: (0228) 3644650

Email: info@namhapharma.com