Phó chủ tịch HĐQT Phát động phong trào thi đua 2015

6/27/2015

Trong hội nghị tổng kết công ty 2014, ông Dương Thanh Bình – phó chủ tịch HĐQT, trưởng ban thi đua khen thưởng đã phát động phong trào thi đua toàn công ty. Đây được coi là một trong những điểm nổi bật trong năm 2015 , hướng tới dịp kỷ niệm 55 thành lập công ty 1960 – 2015.

Như Bác Hồ đã nói “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, người người thi đua, ngành ngành thi đua”, Người luôn đề cao thi đua,coi đó không chỉ là hoạt động tích cực và sáng tạo trong lao động sản vật chất mà còn là hoạt động mang tầm tư tưởng và tinh thần. Bởi vậy đối với mỗi đơn vị, doanh nghiệp như công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà thì thi đua là hoạt động thường xuyên, cần có sự khích lệ xứng đáng để tạo được phong trào sâu rộng trong toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty. Trong năm vừa qua, toàn bộ CBCNV công ty đã tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực trong các đơn vị về các mặt: sản xuất, bán hàng, phân phối, marketing… góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch mục tiêu năm 2014.

Để chào mừng ngày đại hội đảng các cấp, 55 năm ngày thành lập  công ty, tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, khắc phục khó khăn tồn tại, hạn chế , thay mặt ban lãnh đạo công ty, ông Dương Thanh Bình – Phó chủ tịch HĐQT, trưởng ban thi đua khen thưởng đã phát động phong trào thi đua sáng chế cải tiến kỹ thuật. Đây là cuộc phát động phong trào tới toàn thể CBCNV công ty, không phân biệt công việc, vị trí công tác. Mỗi cán bộ trong công ty trong năm phải có ít nhất một sáng kiến cải tiến kĩ thuật. Đây cũng chính là tiêu chí đánh giá khen thưởngnăm  2015. Mọi sáng kiến cải tiến kỹ thuật được  sẽghi nhận và ngay sau đó Công ty sẽ có mức đãi ngộ thỏa đáng và hết sức nhân văn.

Bên cạnh đó, vấn đề tiết kiệm, tránh lãng phícũng là vấn đề cần được ưu tiên trong năm nay.Tiết kiệm trên mọi lĩnh vực đối với mọi CBCNV công ty từ những thứ nhỏ nhất như điện, nước sinh hoạt, văn phòng phẩm… bởi đó là những điều có lợi và cần thiết cho doanh nghiệp.Có như thế chúng ta mới góp phần giúp công ty ngày càng phát triển.

Mess