Thông báo không in chữ mặt trong hộp Erythromycin & nghệ Nam Hà

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà xin thông báo về việc không in chữ mặt trong vỏ hộp Erythromycin & nghệ Nam Hà từ lô 14148

Cụ thể công văn như sau:

 

 

gửi bình luận