THÔNG BÁO

Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà đang triển khai xây dựng Dự án nhà máy Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP- WHO, hiện nay đang đi vào giai đoạn hoàn thiện và triển khai các hạng mục phụ gồm:

Nam §Þnh, ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2014

                                                                                                                                                                                                                           

THÔNG BÁO

Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà đang triển khai xây dựng Dự án nhà máy Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP- WHO, hiện nay đang đi vào giai đoạn hoàn thiện và triển khai các hạng mục phụ gồm:

  1. Hạng mục trang bị Điều hòa không khí cho toàn bộ nhà máy.
  2. Hạng mục cung cấp, lắp đặt panel khu nhà xưởng.
  3. Hạng mục điện nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ + hệ thống thông tin liên lạc.
  4. Hạng mục xử lý nước thải.
  5. Hạng mục nước RO
  6. Hạng mục PCCC và chống sét.

Kính mời các đơn vị có đủ năng lực tham gia báo giá cạnh tranh, mọi thông tin cần thiết xin liên hệ Mr Toán: 0904.203.555 ( thư ký Ban QLDA).

gửi bình luận