Hội nghị tổng kết công ty năm 2011

Sáng ngày 17 tháng 03 năm 2012 Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

Bà Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Khánh Vân báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011. Ông Đoàn Văn Đồi CTHĐQT lên kế hoạch mục tiêu, các định hướng năm 2012 và những năm tiếp theo.

Tới tham dự lễ tổng kết có ông: Hồ Chí Hùng Chánh Văn phòng Tổng cục Dân sô – Kế hoạch hoá Gia đình, Tiến sĩ: Dương Quốc Trọng Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số – Kế hoạch hoá Gia đình, Dược sỹ Bùi Thị Minh Thu – Tỉnh uỷ viên – Phó giám đốc Sở y tế.
Ông Hồ Chí Hùng Chánh Văn phòng Tổng cục Dân số – Kế hoạch hoá Gia đình Công bố Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, tiếp theo Tiến sĩ: Dương Quốc Trọng Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số – Kế hoạch hoá Gia đình lên trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể Công ty.
Một vài hình ảnh của buổi hội nghị:

Tổng Giám Đốc: Nguyễn Thị Khánh Vân

Ông Hồ Chí Hùng Chánh Văn phòng Tổng Cục Dân số – Kế hoạch hoá Gia đình
công bố Quyết định tặng Bằng khen

gửi bình luận