Gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ SX + KT GMP

TỔNG HỢP MUA SẮM THIẾT BỊ PHỤC VỤ SX + KT GMP: MỜI CHÀO GIÁ

STT           TÊN THIẾT BỊ                                   SỐ LƯỢNG
1              Cân điện tử 300 – 400 gam                    06
2              Bồn trung chuyển thể tích 400 lít          02
3              Máy sửa hạt cao tốc                                01
4              Thiết bị nấu hồ                                         02
5              Máy nhào ngang 100 kg                          01
6              Máy trộn lô 500 kg                                   01
7              Cân phân tích hàm ẩm                            01
8              Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC    01
9              Cân phân tích 4 số                                   01

ĐƠN VỊ NÀO CÓ KHẢ NĂNG CUNG CẤP MỜI LIỆN HỆ MR TOÁN 0904.203.555 ĐỂ NHẬN HỒ SƠ MỜI CHÀO GIÁ VÀ CÁC YÊU CẦU KĨ THUẬT

BAN MUA SẮM THIẾT BỊ

gửi bình luận