GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 

      Nam Định, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

    GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 

Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

 

 • Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014;
 • Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà;

 

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

 • Thời gian: 07 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2018.
 • Địa điểm: Tầng 3 khách sạn Sơn Nam, số 26 Lê Hồng Phong, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 • Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông và được uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty.
 • Nội dung chương trình:

Về chương trình, các tài liệu và Báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quý cổ đông có thể tìm hiểu tại Website của Công ty:  https://namhapharma.com/

 • Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông lưu ý:

Mang theo bản gốc CMND/thẻ căn cước/Hộ chiếu (hoặc giấy uỷ quyền hợp lệ trong trường hợp dự họp thay hoặc đại diện cho cổ đông pháp nhân tham dự) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật.

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.

                                                                                                                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                    CHỦ TỊCH

 

                                                                                                                            DƯƠNG THANH BÌNH

 

GHI CHÚ: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông không tham dự gửi uỷ quyền tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) đến Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà ( Địa chỉ: Số 415 đường Hàn Thuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) trước ngày 23/04/2018.  

Điện thoại: 02283 649 408 – 101.          Fax: 02283 644 650.                               

 Nếu có gì vướng mắc hoặc cần làm rõ, xin vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Khánh Vân – trưởng ban tổ chức đại hội đồng cổ đông công ty,  số điện thoại: 0912 190854  hoặc   Email: vanntk@namhapharma.com để được đáp ứng.

Thông tin các mẫu biểu và báo cáo mời các cổ đông xem theo link dưới:

 1. Báo cáo của Ban Kiểm Soát :  
 2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị: 
 3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh: 
 4. Chương trình đại hội: 
 5. Đơn đề cử: 
 6. Giấy ủy quyền: 
 7. Quy chế bầu cử: 
 8. Quy chế làm việc: 
 9. Quy chế ứng cử và đề cử: 
 10. Thông báo :

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên – TP Nam Định – Tỉnh Nam Định – Việt Nam

Điện thoại: 02283.649408; Fax 02283.644650; Website: https://namhapharma.com/

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0600206147  cấp ngày 28/08/2010

(Đăng ký thay đổi  lần thứ 16 ngày 15/09/2016)

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định

gửi bình luận