Ban lãnh đạo công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà (nhiệm kỳ 2013 – 2018)

Năm 2013 là năm khởi đầu cho nhiệm kỳ mới của ban lãnh đạo công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà: nhiệm kỳ 2013 – 2018. Dưới đây là hình ảnh và chức danh của ban lãnh đạo công ty trong nhiệm kỳ mới:

 

Với sự tin tưởng của Hội đồng quản trị và nhân viên toàn công ty, Ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2013 – 2018 được kỳ vọng sẽ đưa công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tới những thành công, thắng lợi mới trong những năm tiếp theo.

gửi bình luận