Lịch sử phát triển

1960: Được thành lập từ tiền thân là công ty hợp danh Ích Hoa Sinh.

1966: Sáp nhập, lấy tên Xí Nghiệp Dược Phẩm Nam Hà.

1976: Sáp nhận Xí Nghiệp Dược Phẩm Ninh Bình và Xí Nghiệp Dược Phẩm Nam Hà thành Xí Nghiệp Dược Phẩm Hà Nam Ninh.

Tháng 6/1995: Đổi tên thành Công ty Dược Phẩm Nam Hà

1996: Được tách thành hai công ty: Công Ty Dược Phẩm Nam Hà và Công Ty Dược Vật Tư Y Tế Hà Nam.

Tháng 1/2000: Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

2001: Xây dựng dây truyền thuốc viên nén và thuốc nang mềm đạt GMP-ASEAN, phòng Kiểm tra chất lượng thuốc đạt GLP-ASEAN.

2002: Trở thành một trong những công ty đầu tiên được Bộ Y Tế cấp chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP và GLP (lần thứ nhất).

2008: Được Bộ Y Tế công nhận nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO-GMP cho dây truyền thuốc viên nén, viên nén bao, viên nang cứng, thuốc sủi bọt, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc ống uống, thuốc kem mỡ, thuốc giun, kháng sinh không chứa nhóm Betalactam.

2016: Được Bộ Y Tế công nhận nhà máy WHO-GMP thuốc từ dược liệu.

2016: Được tổ chức AFAQ (Pháp) công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 lần thứ 2.