Hội nghị tổng kết 5 năm (2011-2015) xây dựng mô hình phong trào "Ba an toàn"

8/27/2015

Chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh 2/9, cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, quyết tâm xây dựng Công ty an toàn về An ninh, trật tự.
Vừa qua, tại trụ sở chính 415 Hàn Thuyên – Nam Định, Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà đã tổ chức buổi tổng kết 5 năm xây dựng mô hình phong trào “Ba an toàn” về An ninh trật tự giai đoạn 2011-2015.

Đến tham dự hội nghị có đại diện của Ngành công an tỉnh: Phó giám đốc phụ trách phong trào Công an tỉnh Nam Định, Các phòng nghiệp vụ PV 28, PA 83 và một số phòng thuộc khối cảnh sát: PC49, PC46, PC66, PX15, công an phường Vị Xuyên. Về phía công ty với sự có mặt của Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, phân xưởng và đại diện đoàn, hội, đại biểu tham luận.

Việc quán triệt nhận thức của cán bộ công nhân viên về nội dung, vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” luôn đạt kết quả cao. Công tác chỉ đạo, triển khai xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, các phòng ban đạt tiêu chuẩn về An ninh trật tự được đẩy mạnh trong toàn công ty.

Thông qua việc triển khai xây dựng mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT, các cán bộ công nhân viên không chỉ nắm vững đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ANTT mà còn cụ thể hóa những công việc cần làm để đảm bảo an toàn trong công ty, đến từng phòng ban.

Mess