Giá trị cốt lõi

● Chất lượng sản phẩm luôn ở vị thế hàng đầu, được khách hàng đánh giá cao về hiệu quả và độ an toàn.

● Thay đổi tích cực, hợp tác và chia sẻ để tạo nên sức mạnh cộng hưởng.

● Xây dựng và duy trì đội ngũ cán bộ tài năng và là tài sản quý giá của doanh nghiệp.

● Tối đa hóa tiềm năng và đãi ngộ nhân tài xứng đáng.

● Tài chính minh bạch, hiệu quả và bền vững.

● Tinh thần dân tộc.