Đại hội Đảng bộ lần thứ XV Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà nhiệm kỳ 2020-2025

5/15/2020

Trong ngày 14/5/2020, tại Hội trường Công ty CP Dược phẩm Nam Hà - số 415 Hàn Thuyên tỉnh Nam Định đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà lần thứ XV.

Tham gia đại hội có toàn thể 79 Đảng viên của 7 chi bộ trực thuộc (chiếm tỉ lệ 100%), các Đảng viên đều là những cán bộ chủ chốt, CBCNV ưu tú tại các phân xưởng sản xuất, khối văn phòng và khối lưu thông, ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty.

Đại hội Đảng bộ dưới sự góp mặt của toàn bộ Đảng viên Công ty

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Dương - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Thanh Dương - Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo chỉ đạo Đại hội

Trong báo cáo nêu rõ các kết quả đã đạt được nhiệm kỳ 2015-2020 mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức song Đảng bộ Công ty đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát Nghị quyết Đại hội, chủ động xây dựng chương trình công tác hằng năm; thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết sát đúng với quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Mạng lưới phân phối hàng hóa tiếp tục được đầu tư mở rộng, chất lương dịch vụ, chất lượng phục ngày càng được nâng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn cho sự chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế, góp phần quan trọng vào việc củng cố an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong nghị quyết, đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động được đảm bảo; môi trường sản xuất kinh doanh được ổn định và phát triển. Thực hiện tốt các chế độ chính sách, làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách đối với địa phương và ngành. Lãnh đạo mọi hoạt động của đơn vị đi vào nề nếp ổn định doanh nghiệp phát triển.

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Định hướng cho nhiệm kì tới, đồng chí cũng nêu rõ phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất nội bộ, tiếp tục đổi mới, khai thác có hiệu quả, cơ sở vật chất vốn có. Đầu tư tiếp tục thiết bị, công nghệ, đáp ứng lộ trình của Bộ y tế, của Thủ tướng chính phủ, Công ty đạt tiêu chuẩn GPS, và năm 2020 có một dây chuyền sản xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Tạo thêm nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh cao, không ngừng mở rộng thị phần trong nước, xúc tiến tốt với các đối tác, để đưa hàng vào các chương trình quốc gia, quốc tế. Phối hợp đồng bộ giữa các khâu: sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu. Cơ cấu lại sản xuất, phát triển để đáp ứng, yêu cầu sản xuất công nghiệp thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật, thay thế cho cán bộ nghỉ hưu. Đưa công ty phát triển, ổn định việc làm, tăng thu nhập bình quân toàn Công ty, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo tồn và phát triển vốn. Xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2020-2025

 Đại hội diễn ra nhanh chóng và hiệu quả bầu ra Ban chấp hành mới của nhiệm kỳ 2020-2025 kết thúc một kì đại hội thành công của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Mess