Thành phần:

Chymotrypsin………………………………………………………………….. 5000IU

Natri Chloride…………………………………………………………………….. 18mg
Nước cất pha tiêm………………………………………………………………….. 2ml

liên hệ mua hàng

Chỉ định:

Tiêu viêm do mọi nguyên nhân

Đóng gói: Hộp 5 lọ bột và nước cất pha tiêm

gửi bình luận