Chủ tịch HĐQT Dược phẩm Nam Hà - Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019

10/7/2020

Giải thưởng “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” do Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam – VCCI cùng Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam trao tặng.

Các doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Đây là giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh các vị lãnh đạo doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh; nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong quá trình phát triển doanh nghiệp; tích cực tham gia vào công tác xã hội; đóng góp cho nền kinh tế của đất nước và nâng cao đời sống người lao động trong suốt 3 năm từ 2016 - 2018.

Ông Dương Thành Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Nam Hà

Điều đáng chú ý là trong lĩnh vực Dược phẩm, chỉ có 2 gương mặt lãnh đạo xuất sắc trong tổng số 100 doanh nhân tiêu biểu được tuyển lựa qua nhiều vòng bình xét khắt khe của VCCI cùng một số tổ chức trong nước và quốc tế.

Ông Dương Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT Dược phẩm Nam Hà vinh dự là 1 trong 2 gương mặt lãnh đạo xuất sắc đó. Đồng thời, ông cũng là doanh nhân duy nhất của tỉnh Nam Định được vinh dự nhận giải thưởng danh giá này.

Bằng khen doanh nhân tiêu biểu khối doanh nghiệp địa phương

Giải thưởng này chính là nguồn động viên quý báu, tiếp thêm tinh thần cho Dược phẩm Nam Hà tiếp tục nghiên cứu và đưa ra nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa, phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Mess