Thànhphần:

Vitamin BI…………………………….. 20mg

Vitamin B2……………………………… 2mg

Vitamin Bó……………………………… 2mg

Nicotinamide…………………………. 30mg

Calcium Pantothenate……………….. lmg

Nước cất tiêm…………………………… 2mg

liên hệ mua hàng


Chỉ định:

–  Phòng và điều trị các bệnh thiếu vitamin nhóm B như: chán ăn, bệnh tê phù (beriberi), bệnh penlagra (bệnh thiếu vitamin PP), viêm miệng, khô nứt môi, viêm lưỡi, viêm kết mạc, viêm da tăng bã nhờn, viêm dây thần kinh ngoạivi,rôi loạn tiêu hóa.

–  Bổ sung; vitaminB trong trường hợp nuôi dưỡng ngoài đường tiêu hóa.


Đóng gói
: 10 ống x 2ml


Marketed by
New Body Care PTV – Australia

gửi bình luận