Phiếu đăng ký thông báo mời sơ tuyển

Thông báo mời sơ tuyển: Xây lắp công trình nhà xưởng chính và các công trình phụ trợ thuộc dự án Nhà máy Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP – WHO

 

 

gửi bình luận