Đại Hội Chi Đoàn và Công Đoàn Dược Nam Hà Hà Nội

Ngày 03 tháng 04 năm 2009, Naphaco Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi Đoàn và Công Đoàn.

Tham dự đại hội có các vị lãnh đạo Naphaco và Naphaco Hà Nội cùng toàn thể đoàn viên Naphaco Hà Nội. Sau 2 giờ đại hội nghiêm túc, đại hội đã bầu chọn  được ban chấp hành Chi đoàn và Công đoàn Naphaco Hà Nội 2009.

Ban chấp hành Chi đoàn Naphaco Hà Nội gồm các đồng chí:

1. Lê Thanh Nội
2. Nguyễn Đình Thi
3. Mai Đình Tuyến
4. Đoàn Việt Hà

Đại hội thống nhất bầu đồng chí Lê Thanh Nội là bí thư Chi Đoàn

 

Ban chấp hành Công đoàn gồm các đồng chí:
1. Lại Thị Minh Tâm
2. Nguyễn Thị Thu Hương
Đại hội thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương làm Tổ trưởng Công Đoàn Chi Nhánh.

Ban Chấp hành Đoàn và Công Đoàn Naphaco Hà Nội quyết tâm xây dựng Chi Đoàn và Công Đoàn Naphaco vững mạnh về mọi mặt.

gửi bình luận